Prokurimi i hapur

Informata për kontratat publike të dhëna nga Republika e Kosovës.

Informatat në këtë portal mblidhen në mënyrë automatike nga viti 2018.

Kërko mbi

Përditësimi i fundit i të dhënave 18 nëntor 2020 08:35

Kontratat e nënshkruara

57,863,965€ Detaje
PODUJEVE PODUJEVË KOMUNA E PODUJEVËS 26,881,307€ Kontrata LEPOSAVIQ KUVENDI KOMUNAL LEPOSAVOQ 6,988,205€ Kontrata ZVEÇAN KUVENDI KOMUNAL ZVEÇAN 5,890,465€ Kontrata MITROVICE KUVENDI KOMUNAL MITROVICË 4,665,840€ Kontrata VUSHTRRI KOMUNA E VUSHTRRISË 20,783,219€ Kontrata OBILIQ KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ 16,452,826€ Kontrata PRISHTINE KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES 57,863,965€ Kontrata KAMENICE KOMUNA E KAMENICËS 5,728,534€ Kontrata NOVOBËRDË KUVENDI KOMUNAL NOVO BRDO 1,432,608€ Kontrata VITI KUVENDI KOMUNAL VITI 17,344,587€ Kontrata PARTESH KOMUNA PARTESH 603,533€ Kontrata KLLOKOT KOMUNA E KLLOKOTIT Kontrata Kontrata GRAÇANICË SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA 10,347,894€ Kontrata SHTIME KOMUNA SHTIME 10,884,504€ Kontrata FERIZAJ KOMUNA FERIZAJ 42,671,691€ Kontrata KAÇANIK KUVENDI I KOMUNES - KAÇANIK 9,722,522€ Kontrata HANI I ELEZIT KOMUNA HANI I ELEZIT 4,737,126€ Kontrata LIPJAN KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN 22,482,322€ Kontrata MALISHEVE KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE 5,563,805€ Kontrata SUHAREKË KOMUNA SUHAREKË 21,898,478€ Kontrata PCË" transform="translate(4945.627 1591.082)" font-size="7" font-family="Roboto-Medium, Roboto" font-weight="500" opacity="0.6">SHTËRPCË KOMUNA SHTËRPCË 6,116,047€ Kontrata GLLOGOC KOMUNA GLLOGOC 19,393,425€ Kontrata SKENDERAJ KUVENDI I KOMUNES SKENDERAJ 13,306,324€ Kontrata MITROVICA E VERIUT OPŠTINA SEVERNA MITROVICA 10,596,206€ Kontrata ZUBIN POTOK KUVENDI KOMUNAL - ZUBIN POTOK 5,022,826€ Kontrata ISTOG KOMUNA E ISTOGUT 10,634,328€ Kontrata KLINË KUVENDI KOMUNAL I KLINËS 14,169,793€ Kontrata RAHOVEC KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË 26,397,867€ Kontrata MAMUSHE KOMUNA E MAMUSHËS 26,397,867€ Kontrata PRISHTINE PRIZREN KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT 62,771,411€ Kontrata DRAGASH KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI 9,489,647€ Kontrata GJAKOVA KOMUNA E GJAKOVËS 33,094,315€ Kontrata JUNIK KOMUNA E JUNIKUT 12,367,067€ Kontrata DEÇAN KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN 28,349,384€ Kontrata PEJA KOMUNA E PEJES 23,689,650€ Kontrata GJILAN KUVENDI KOMUNAL- GJILAN 34,814,413€ Kontrata RANILLUGE KOMUNA RANILLUG 1,785,924€ Kontrata FUSHË KOSOVË KUVENDI KOMUNAL FUSHË KOSOVË 15,478,819€ Kontrata

Shih grafet e fundit